Patentová a známková kancelář - Ing. Radmila Baumová, Žďár nad Sázavou

tel.: 777 193 964, filipenska@patent-online.cz
Pobavte se s patenty >>

Patentová a známková kancelář "PATENT ONLINE"

navazuje na předchozí dlouholetou praxi patentové zástupkyně
Ing. Baumové, která působí v tomto oboru od roku 1996.

Ing. Filipenská je členkou Komory patentových zástupců.

Patentová a známková kancelář zajišťuje zejména:

 • Ochranu průmyslových práv a práv na označení
  technických řešení - vynálezy (patenty), užitné vzory
  ochrana designu - průmyslové vzory
  ochranné známky - (loga, firemní názvy, značky výrobků)
  označení původu
  Součástí ochrany je zpracování přihlášek, zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví po celou dobu řízení. Kancelář zajišťuje zahraniční ochranu všech těchto práv, včetně zastupování před OHIM v Allicante (evropská známka, evropský průmyslový vzor) a WIPO v Ženevě (mezinárodní přihláška patentu, mezinárodní známka).
 • Patentové a známkové rešerše
  Na patentovou nezávadnost nových výrobků před jejich uvedením na trh, na stav techniky výrobku, na konkurenční firmu a její chráněné patenty nebo vzory, na právní stav patentu, užitného nebo průmyslového vzoru, na nechráněné názvy, loga, značky před jejich přihlášením k ochraně,
  na ochranné známky konkurenčních firem.
 • Konzultační a poradenské služby
  V oblasti vhodnosti ochrany, patentů, vzorů, ochranných známek, porušování průmyslových práv, nekalosoutěžního jednání, licenčních smluv, převodů práv mezi firmami.
 • Dotace na průmyslová práva
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nabízí v rámci Operačního programu "Podnikání a inovace" i Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, který podporuje získání průmyslově-právní ochrany patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek - viz stránky Czechinvest
  Naše kancelář zajišťuje poradenství ve věci získání této podpory, případně i delegované vyřízení žádostí o podporu na základě plné moci.

  Králi.cz webdesign